انتخاب سرپرست در صورت استعفای شهردار شهریار
انتخاب سرپرست در صورت استعفای شهردار شهریار

شهریاریها : بهزاد درخشان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شهریار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اتفاقات اخیر در مدیریت شهری شهریار اظهار داشت: در خصوص انتخاب سرپرست شهرداری ۳ اتفاق باید پیش از آن روی دهد که اولین آن استیضاح است که پروسه یک‌ماهه را طی ‌می‌کند که بدون حضور […]

شهریاریها : بهزاد درخشان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شهریار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اتفاقات اخیر در مدیریت شهری شهریار اظهار داشت: در خصوص انتخاب سرپرست شهرداری ۳ اتفاق باید پیش از آن روی دهد که اولین آن استیضاح است که پروسه یک‌ماهه را طی ‌می‌کند که بدون حضور ایشان این مورد ممکن نیست.

وی افزود: دومین مورد تعلیق ایشان توسط مقام قضایی است که این مورد نیز هنوز در مرحله تحقیق قرار دارد که تا مرحله صدور حکم مدتی طول می‌کشد.

عضو شورای اسلامی شهریار بیان کرد: تنها راه باقیمانده استعفا شهردار است و در خصوص ادامه روند مدیریت شهرداری با یک استثنا مواجه هستیم که اگر شهردار حاضر نباشد، معاون اداری مالی شهرداری با توجه به تفویض اختیارات قبلی بسیاری از امورات شهرداری را به‌پیش می‌برد ولی چون معاون اداری مالی شهرداری نیز حاضر نیست، این امر با پیچیدگی مواجه شده است.

درخشان گفت: طبق صحبت‌های انجام‌شده گویا قرار بر استعفای شهردار شهریار است و اگر این موضوع صورت پذیرد، در صحن شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید و به‌احتمال بالا سرپرست شهرداری انتخاب خواهد شد و امروز عصر جلسه‌ای در این خصوص برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسه شورا با ۸ نفر خاطرنشان کرد: تا مشخص شدن تعلیق یکی از اعضا شورای اسلامی شهریار، جلسات شورای اسلامی با ۸ نفر برگزار خواهد شد و با حضور ۶ نفر جلسات شورای اسلامی به حدنصاب برگزاری خواهد رسید.

به گزارش فارس، طی هفته جاری شهردار، یک عضو شورا و ۲ مسؤول شهرداری شهریار دستگیر شدند.