وزیر کشور در اراک از پایان انتخاب استاندار استان‌های کشور تا هفته های آینده خبر داد.

وزیر کشور در اراک از پایان انتخاب استاندار استان‌های کشور تا هفته های آینده خبر داد.