انتخابات در حوزه انتخابیه شهریار به دور دوم کشید
انتخابات در حوزه انتخابیه شهریار به دور دوم کشید

شهریاریها : انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان به دور دوم کشید. بر این اساس آقایان حسین گروسی (مستقل) و محمد محمودی (اصلاح‌طلب) به ترتیب بیشترین آرای این حوزه انتخابیه را کسب کردند اما به دلیل اینکه موفق به اخد یک چهارم آرا نشدند، به دور دوم انتخابات راه یافتند. در حوزه انتخابیه […]

۱۳۹۴۱۲۰۷۰۰۰۵۴۸_PhotoAشهریاریها : انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان به دور دوم کشید.

بر این اساس آقایان حسین گروسی (مستقل) و محمد محمودی (اصلاح‌طلب) به ترتیب بیشترین آرای این حوزه انتخابیه را کسب کردند اما به دلیل اینکه موفق به اخد یک چهارم آرا نشدند، به دور دوم انتخابات راه یافتند.

در حوزه انتخابیه شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد ۵۱۶ شعبه اخد رای شامل ۲۴۵ شعبه اخذ رای در شهرستان شهریار، ۱۵۸ شعبه اخذ رای در شهرستان ملارد و ۱۱۳ شعبه اخذ رای در شهرستان قدس آرای ساکنان این شهرستان‌ها را جمع‌آوری کردند.