نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان با اشاره به لزوم روشنگری نخبگان برای مردم نسبت به اهمیت حضور در انتخابات، گفت: بستر رفع مشکلات کشور حضور در انتخابات و نقش آفرینی مردم است….

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان با اشاره به لزوم روشنگری نخبگان برای مردم نسبت به اهمیت حضور در انتخابات، گفت: بستر رفع مشکلات کشور حضور در انتخابات و نقش آفرینی مردم است.