کمتر از ۹۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، این کشور هنوز در مورد نحوه برگزاری انتخابات با اختلاف نظر‌های عمده‌ای مواجه است.

کمتر از ۹۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، این کشور هنوز در مورد نحوه برگزاری انتخابات با اختلاف نظر‌های عمده‌ای مواجه است.