تنش‌های لفظی میان دونالد ترامپ و جو بایدن با نزدیکتر شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

تنش‌های لفظی میان دونالد ترامپ و جو بایدن با نزدیکتر شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابعاد جدیدی به خود گرفته است.