دبیر سیاسی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه بیش از ۳ هزار کانال ماهواره‌ای مشغول تحریف اهداف انقلاب و لجن پراکنی علیه نظام اسلامی هستند، گفت: در دو ماه گذشته فراخوان‌هایی از سوی ضد انقلاب، سلطنت طلبان و منافقان صورت گرفت تا مردم اعتراض کنند، اما موفق نش…

دبیر سیاسی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه بیش از ۳ هزار کانال ماهواره‌ای مشغول تحریف اهداف انقلاب و لجن پراکنی علیه نظام اسلامی هستند، گفت: در دو ماه گذشته فراخوان‌هایی از سوی ضد انقلاب، سلطنت طلبان و منافقان صورت گرفت تا مردم اعتراض کنند، اما موفق نشدند.