قاسمی‌نژاد در رقابت با هافبک های جوان و دونده مجیدی، میدان را واگذار کرده و جایی در ترکیب اصلی ندارد.

قاسمی‌نژاد در رقابت با هافبک های جوان و دونده مجیدی، میدان را واگذار کرده و جایی در ترکیب اصلی ندارد.