فرمانده کل ارتش گفت: برای آشنایی نیروهای نظامی با تجهیزات و مهمات جدیدی که به سازمان رزم خود اضافه شده و آشنایی با نحوه کاربرد سیستم‌های فرماندهی، لازم است که هر از گاهی این رزمایش‌ها برگزار شود….

فرمانده کل ارتش گفت: برای آشنایی نیروهای نظامی با تجهیزات و مهمات جدیدی که به سازمان رزم خود اضافه شده و آشنایی با نحوه کاربرد سیستم‌های فرماندهی، لازم است که هر از گاهی این رزمایش‌ها برگزار شود.