جایزه بهترین بازیگر مرد درام تلویزیون به امیر آقایی رسید.

جایزه بهترین بازیگر مرد درام تلویزیون به امیر آقایی رسید.