فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اینکه در کشوری که خود مجموعه‌ای از جلوه‌های فداکاری است، ارتش به عنوان پرچمدار فداکاری انتخاب می‌شود بسیار افتخار آمیز است….

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اینکه در کشوری که خود مجموعه‌ای از جلوه‌های فداکاری است، ارتش به عنوان پرچمدار فداکاری انتخاب می‌شود بسیار افتخار آمیز است.