رکنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیدارش با همتای روس در مسکو در توئیتی نوشت: در فصل نوین مناسبات دو کشور، همکاری‌های ممتاز رقم خواهد خورد….

رکنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیدارش با همتای روس در مسکو در توئیتی نوشت: در فصل نوین مناسبات دو کشور، همکاری‌های ممتاز رقم خواهد خورد.