چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به منظور دیدار با مقامات تهران امروز وارد تهران شد.

چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به منظور دیدار با مقامات تهران امروز وارد تهران شد.