فیصل المقداد پیش از ظهر امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه با وزیر خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

فیصل المقداد پیش از ظهر امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه با وزیر خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.