اقتصادنیوز: وزیر خارجه کشورمان گفت: صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات گشوده شد.

اقتصادنیوز: وزیر خارجه کشورمان گفت: صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات گشوده شد.