صحبت های حضرت پور پیش از رقابت‌های جام باشگاه های جهان

صحبت های حضرت پور پیش از رقابت‌های جام باشگاه های جهان