سخنگوی صنعت برق گفت: ۴۳۰۰ مگاوات نسبت به سال قبل به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است اما میزان مصرف برق بالاست و با سختی در حال تامین برق هستیم. به گزارش «ایسنا»، مصطفی رجبی‌مشهدی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در روزهای گرم اظهار کرد: گرم …

سخنگوی صنعت برق گفت: ۴۳۰۰ مگاوات نسبت به سال قبل به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است اما میزان مصرف برق بالاست و با سختی در حال تامین برق هستیم. به گزارش «ایسنا»، مصطفی رجبی‌مشهدی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در روزهای گرم اظهار کرد: گرم شدن هوا فشار زیادی را روی تجهیزات صنعت برق وارد می‌کند، اگر در این شرایط مصرف نیز افزایش یابد با چالش مواجه می‌شویم. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۲ نیروگاه کشور با تمام ظرفیت خود در حال تولید برق هستند، اظهار کرد: نسبت به سال گذشته ۲۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق کشور افزوده شده است.