رئیس اداره راهداری بروجرد گفت: امکانات برای برف‌روبی کم است.

رئیس اداره راهداری بروجرد گفت: امکانات برای برف‌روبی کم است.