دکتر «یونسیان» متخصص اپیدمیولوژی در گفتگوی خبری خودگفت: موج جدید کرونا در راه است، واکسن کووید-۱۹ معلوم نیست چه زمانی محقق می‌شود.

دکتر «یونسیان» متخصص اپیدمیولوژی در گفتگوی خبری خودگفت: موج جدید کرونا در راه است، واکسن کووید-۱۹ معلوم نیست چه زمانی محقق می‌شود.