رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان محمودآباد گفت: پسر نوجوان ۱۴ ساله از اعضای خانواده ساروی عصر روز جمعه در آب سواحل سرخرود غرق شد و جستجو برای یافتن پیکر این فرد ادامه دارد….

رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان محمودآباد گفت: پسر نوجوان ۱۴ ساله از اعضای خانواده ساروی عصر روز جمعه در آب سواحل سرخرود غرق شد و جستجو برای یافتن پیکر این فرد ادامه دارد.