وزیر کشور ظهر امروز (۲۳ دی ماه) در دیدار با نخبگان، کشاورزان و صنعتکاران حاجی آباد، افزود: بر این اساس جریمه و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده بخشیده می‌شود….

وزیر کشور ظهر امروز (۲۳ دی ماه) در دیدار با نخبگان، کشاورزان و صنعتکاران حاجی آباد، افزود: بر این اساس جریمه و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده بخشیده می‌شود.