بانک شهر نتیجه مزایده خود را اعلام کرد. مبلغ فروش کل املاک فروخته شده این بانک 2662 میلیون و سود حاصل از آن 13887 میلیون تومان بوده است.

بانک شهر نتیجه مزایده خود را اعلام کرد. مبلغ فروش کل املاک فروخته شده این بانک 2662 میلیون و سود حاصل از آن 13887 میلیون تومان بوده است.