قرارداد میدان نفتی یاران امروز (شنبه، ۲۱ تیرماه) میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا می‌شود.

قرارداد میدان نفتی یاران امروز (شنبه، ۲۱ تیرماه) میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا می‌شود.