وزیر انرژی لبنان اعلام کرد که این کشور توافقنامه خرید و انتقال گاز طبیعی با مصر و سوریه امضا کرده است.

وزیر انرژی لبنان اعلام کرد که این کشور توافقنامه خرید و انتقال گاز طبیعی با مصر و سوریه امضا کرده است.