رئیس سازمان سنجش گفت: نتایج اولیه کنکور 1401 به صورت کارنامه امشب منتشر می‌شود.

رئیس سازمان سنجش گفت: نتایج اولیه کنکور 1401 به صورت کارنامه امشب منتشر می‌شود.