مهاجم پیشین سرخپوشان گفت: پرسپولیس اگر تا هفته پنجم ۱۰ امتیاز کسب کند در مسیر قهرمانی قرار می‌گیرد.

مهاجم پیشین سرخپوشان گفت: پرسپولیس اگر تا هفته پنجم ۱۰ امتیاز کسب کند در مسیر قهرمانی قرار می‌گیرد.