معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی گفت: امروز رفراندوم همین راهپیمایی‌هاست. ما همه ساله چند رفراندوم در خیابان‌ها برگزار می‌کنیم و حضور گسترده مردم را هم شاهدیم. البته انتخابات با تمام اهمیتی که دارد، رفراندوم محسوب نمی‌شود. …

معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی گفت: امروز رفراندوم همین راهپیمایی‌هاست. ما همه ساله چند رفراندوم در خیابان‌ها برگزار می‌کنیم و حضور گسترده مردم را هم شاهدیم. البته انتخابات با تمام اهمیتی که دارد، رفراندوم محسوب نمی‌شود.