۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷، ژاپن فضاپیمای ۵۵ میلیارد یِنی خود، کاگویا را برای ماموریت به ماه پرتاب کرد.
The post امروز در فضا: پرتاب فضاپیمای کاگویا برای ماموریت به ماه appeared first on دیجیاتو.

۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷، ژاپن فضاپیمای ۵۵ میلیارد یِنی خود، کاگویا را برای ماموریت به ماه پرتاب کرد.

The post امروز در فضا: پرتاب فضاپیمای کاگویا برای ماموریت به ماه appeared first on دیجیاتو.