وتروک و اوگولیوک دو سگی بودند که ۲۲ روز در مدار زمین گذراندند‌. این مدت حتی برای اقامت انسان هم رکورد محسوب می‌شد.
The post امروز در فضا: شوروی با پرتاب دو سگ، وتروک و اوگولیوک، رکورد جدیدی ثبت کرد appeared first on دیجیاتو.

وتروک و اوگولیوک دو سگی بودند که ۲۲ روز در مدار زمین گذراندند‌. این مدت حتی برای اقامت انسان هم رکورد محسوب می‌شد.

The post امروز در فضا: شوروی با پرتاب دو سگ، وتروک و اوگولیوک، رکورد جدیدی ثبت کرد appeared first on دیجیاتو.