اگرچه سالیوت-۶ هنوز در سال ۱۹۸۲ کاملاً کاربردی درنظر گرفته‌ می‌شد، یک مشکل در اتاق سرنشین باعث شد شوروی این آزمایشگاه مداری را رها کند.
The post امروز در فضا: سقوط ایستگاه فضایی سالیوت-۶ به زمین appeared first on دیجیاتو.

اگرچه سالیوت-۶ هنوز در سال ۱۹۸۲ کاملاً کاربردی درنظر گرفته‌ می‌شد، یک مشکل در اتاق سرنشین باعث شد شوروی این آزمایشگاه مداری را رها کند.

The post امروز در فضا: سقوط ایستگاه فضایی سالیوت-۶ به زمین appeared first on دیجیاتو.