دراپر اولین تصویر از واضح ماه را گرفت؛ اولین عکس ماه یک سال قبل از او، توسط لویی داگر تهیه شد که واضح نبود.
The post امروز در فضا: اولین تصویر از ماه گرفته شد appeared first on دیجیاتو.

دراپر اولین تصویر از واضح ماه را گرفت؛ اولین عکس ماه یک سال قبل از او، توسط لویی داگر تهیه شد که واضح نبود.

The post امروز در فضا: اولین تصویر از ماه گرفته شد appeared first on دیجیاتو.