طبق پروژه مقالات اینشتین در مؤسسه فناوری کالیفرنیا، تنها چهار مقاله شناخته‌شده‌ از این معادله که توسط اینشتین نوشته شد، باقی مانده است.
The post امروز در فضا: انتشار مقاله اینشتین که منجر به فرمول هم‌ارزی جرم-انرژی شد appeared first on دیجیاتو.

طبق پروژه مقالات اینشتین در مؤسسه فناوری کالیفرنیا، تنها چهار مقاله شناخته‌شده‌ از این معادله که توسط اینشتین نوشته شد، باقی مانده است.

The post امروز در فضا: انتشار مقاله اینشتین که منجر به فرمول هم‌ارزی جرم-انرژی شد appeared first on دیجیاتو.