هدف این پیاده‌روی آماده‌سازی ایستگاه برای مأموریت‌های سرنشین‌دار تجاری بود، اما روسیه ایستگاه فضایی میر را سال بعد از مدار خارج کرد.
The post امروز در فضا: آخرین راهپیمایی فضایی در ایستگاه فضایی میر appeared first on دیجیاتو.

هدف این پیاده‌روی آماده‌سازی ایستگاه برای مأموریت‌های سرنشین‌دار تجاری بود، اما روسیه ایستگاه فضایی میر را سال بعد از مدار خارج کرد.

The post امروز در فضا: آخرین راهپیمایی فضایی در ایستگاه فضایی میر appeared first on دیجیاتو.