امروز آلاینده شاخص هوای اهواز، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با میانگین ۱۸۰ و به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر کشور در وضعیت ناسالم برای همه قرار گرفته است….

امروز آلاینده شاخص هوای اهواز، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با میانگین ۱۸۰ و به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر کشور در وضعیت ناسالم برای همه قرار گرفته است.