مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: دیشب و در یک عملیات شبانه نجاتگران هلال احمر به سه فرد گیر افتاده در ارتفاعات کوه چرمین شهرستان سیروان امداد رسانی کردند…

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: دیشب و در یک عملیات شبانه نجاتگران هلال احمر به سه فرد گیر افتاده در ارتفاعات کوه چرمین شهرستان سیروان امداد رسانی کردند