رئیس ستاد اقامه نماز جمعه کاشان با بیان اینکه آیت‌الله سلیمانی در حال حاضر در بخش سی سی یو بستری هستند، ابراز داشت: با تشخیص متخصصان آیت‌الله سلیمانی در راستای بهبود وضعیت جسمانی باید آنژیوگرافی انجام دهند….

رئیس ستاد اقامه نماز جمعه کاشان با بیان اینکه آیت‌الله سلیمانی در حال حاضر در بخش سی سی یو بستری هستند، ابراز داشت: با تشخیص متخصصان آیت‌الله سلیمانی در راستای بهبود وضعیت جسمانی باید آنژیوگرافی انجام دهند.