امام جمعه اندیشه : ۱۱۰هیئت مذهبی دراندیشه فعال هستند
امام جمعه اندیشه : ۱۱۰هیئت مذهبی دراندیشه فعال هستند

شهریاریها : امام جمعه اندیشه گفت:با عنایت به وجود هیئت های مذهبی متعدد و متکثری که در این منطقه فعال است،ضرورت استقرار اداره تبلیغات اسلامی در شهر اندیشه احساس می شود. حجت الاسلام سید علی مروج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش بسیار تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی هیئت ها و […]

۱۹۶۸_۶۳۵۸۲۵۹۶۵۰۶۸۴۸۳۳۷۸_sشهریاریها : امام جمعه اندیشه گفت:با عنایت به وجود هیئت های مذهبی متعدد و متکثری که در این منطقه فعال است،ضرورت استقرار اداره تبلیغات اسلامی در شهر اندیشه احساس می شود.

حجت الاسلام سید علی مروج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش بسیار تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی هیئت ها و حسینیه های مذهبی اظهار داشت:قریب به ۱۱۰ هیئت مذهبی در شهر اندیشه فعالیت می کند که لزوم ساماندهی موثر و منسجم آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

امام جمعه شهر اندیشه افزود:بطور یقین استقرار تبلیغات اسلامی در شهری با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، نقش بسزایی در نظم و نظام هیئت های مذهبی و برنامه های عزاداری مناسبتی ایفا خواهد کرد.

امام جمعه اندیشه عنوان کرد: بطور طبیعی یکی از الزامات استقرار چنین مجموعه هایی تأمین فضا و نیروی انسانی است و همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، برای تأمین الزامات مذکور از آمادگی کامل و کافی برخوردار هستیم.

مروج گفت: بدون تردید با عنایت به ظرفیت های بالقوه موجود در شهر اندیشه در صورت حصول همگرایی، همسویی و هم افزایی فزاینده در امور فرهنگی، به موفقیت های بسیار برجسته تری نائل خواهیم شد.

امام جمعه اندیشه یادآور شد: منظور نظر ما از ساماندهی هیئت های مذهبی، دولتی کردن آن یا دخالت بی مورد در امور آن نیست، زیرا بزرگترین ویژگی این مجموعه ها و مراکز به مردمی بودن آن معطوف می شود، اما این امر نافی نظارت اصولی برای پیشگیری از بروز برخی آسیب های احتمالی نیست.