نخست وزیر عراق دقایقی پیش برای دیدار و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد.

نخست وزیر عراق دقایقی پیش برای دیدار و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد.