تصویب طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی که امروز با ۸۷درصد آرا نمایندگان مجلس صورت گرفت مهم‌ترین موضوع مورد اشاره وکلای ملت در فضای مجازی بود. همچنین موضوعات اقتصادی نیز همچنان مورد توجه نمایندگان است و هر کدام با توجه به سلائق سیاسی و نگاه شخصی خود …

تصویب طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی که امروز با ۸۷درصد آرا نمایندگان مجلس صورت گرفت مهم‌ترین موضوع مورد اشاره وکلای ملت در فضای مجازی بود. همچنین موضوعات اقتصادی نیز همچنان مورد توجه نمایندگان است و هر کدام با توجه به سلائق سیاسی و نگاه شخصی خود در این باره نظراتی را ارائه می‌دهند.