ائتلاف الفتح امروز، با اظهار تعجب نسبت به تعویق در بیان حقایق مربوط به هدف گیری منزل نخست‌وزیر عراق، نسبت به تحرکات آمریکایی برای ترور فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی عراق هشدار داد….

ائتلاف الفتح امروز، با اظهار تعجب نسبت به تعویق در بیان حقایق مربوط به هدف گیری منزل نخست‌وزیر عراق، نسبت به تحرکات آمریکایی برای ترور فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی عراق هشدار داد.