او 40 سال قبل در دادگاه مصر گفته بود:”برای ایجاد دولت اسلامی و جامعه اسلامی تلاش می کنیم”. / گفته می شود شکنجه در زندان مصر، باعث شد او به یک اسلامگرای تندرو تبدیل شود….

او 40 سال قبل در دادگاه مصر گفته بود:”برای ایجاد دولت اسلامی و جامعه اسلامی تلاش می کنیم”. / گفته می شود شکنجه در زندان مصر، باعث شد او به یک اسلامگرای تندرو تبدیل شود.