عادل الجبیر هم در دیداری که هفته‌های اخیر با اعضای هیئت آمریکایی داشت تاکید کرد: روابط عربستان سعودی و اسرئیل به سوی سازش پیش می‌رود اما این امر نیازمند زمان بیشتری است و ما نباید گاری را جلوتر ازاسب قرار دهیم….

عادل الجبیر هم در دیداری که هفته‌های اخیر با اعضای هیئت آمریکایی داشت تاکید کرد: روابط عربستان سعودی و اسرئیل به سوی سازش پیش می‌رود اما این امر نیازمند زمان بیشتری است و ما نباید گاری را جلوتر ازاسب قرار دهیم.