سپاهان در یک دیدار مهم و سرنوشت‌ساز در جده به مصاف الاتحاد خواهد رفت.

سپاهان در یک دیدار مهم و سرنوشت‌ساز در جده به مصاف الاتحاد خواهد رفت.