عارف غلامی در نشست کمیته انضباطی باشگاه استقلال شرکت نکرد.

عارف غلامی در نشست کمیته انضباطی باشگاه استقلال شرکت نکرد.