باشگاه تراکتور تبریز خواهان بازگشت دروازه‌بان موفق خود از آلومینیوم اراک است.

باشگاه تراکتور تبریز خواهان بازگشت دروازه‌بان موفق خود از آلومینیوم اراک است.