گروه طالبان پس از درگیری‌های پنجشیر حالا برای این ولایت والی جدید گماشت.

گروه طالبان پس از درگیری‌های پنجشیر حالا برای این ولایت والی جدید گماشت.