اقدام به خودکشی جوان 23 ساله در شهریار
اقدام به خودکشی جوان 23 ساله در شهریار
شهریاریها - طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اقدام به خودکشی پسر 23 ساله واقع در شهریار،بلوار آزادگان،خیابان سعدی گزارش شد.

به گزارش شهریاریها ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده شد.

درب واحد توسط اهالی ساختمان شکسته و فرد مصدوم به بیمارستان منتقل شده که پس از تهیه گزارش آتش نشانان به ایستگاه مربوطه مراجعه نمودند.