کرج- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز در گزارشی عملکرد این پلیس در سال گذشته و نوروز ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

کرج- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز در گزارشی عملکرد این پلیس در سال گذشته و نوروز ۱۴۰۲ را تشریح کرد.