زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقتصاد ایران به معنای واقعی در حال تجربه اقتصاد بدون نفت است و یک پوست اندازی جدید را در اقتصاد کلان شاهد هستیم….

زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقتصاد ایران به معنای واقعی در حال تجربه اقتصاد بدون نفت است و یک پوست اندازی جدید را در اقتصاد کلان شاهد هستیم.