اینتر با برتری در ورزشگاه دیگو مارادونا مقابل ناپولی به برتری قاطع رسید و صدرنشین سری آ ماند.

اینتر با برتری در ورزشگاه دیگو مارادونا مقابل ناپولی به برتری قاطع رسید و صدرنشین سری آ ماند.